Paaudžu atšķirības migrācijas pieredzēs Līvānu un Preiļu novados

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis: aplūkot dzīvesstāstus kā resursu migrācijas pētījumos un, izmantojot dzīvesstāstu intervijas kā pamata avotu, analizēt dažādu paaaudžu migrācijas pieredzes Preiļu un Līvānu novados.

Atsauce: Bela B., Elksne G. (2020). Paaudžu atšķirības migrācijas pieredzēs Līvānu un Preiļu novados. LU 78. starptautiskā zinātniskā konference: Socioloģija: Referātu kopsavilkumi (lpp. 9-10).