Visi esam sava laikmeta bērni

Kopsavilkums

Grāmatā apkopoti piecpadsmit dažādu paaudžu dzīvesstāsti, kurus vieno krievu valoda un kuros atklājas dažādas pieredzes un vērtējumi gan par pagātni, gan šodien notiekošo. Grāmata ir bilingvāla — latviešu un krievu valodā. Ilustrācijām izmantoti Māras Brašmanes foto. Zinātniskās redaktores Nadežda Pazuhina un Ieva Garda-Rozenberga. Sastādītājas: Māra Zirnīte un Marija Assereckova.

 Video ieskats grāmatas atklāšanas pasākumā: