Ģimene kā vērtība un ģimeniskās vērtības mūsdienu Latvijas sabiedrībā: ieskats Eiropas vērtību pētījuma rezultātos = The family within the value system and family values in the context of Latvia today: insights from the European Values Survey

Atsauce: Koroļeva I., Pranka M., Elksne G. (2023). Ģimene kā vērtība un ģimeniskās vērtības mūsdienu Latvijas sabiedrībā: ieskats Eiropas vērtību pētījuma rezultātos = The family within the value system and family values in the context of Latviatoday: insights from the European Values Survey / Sabiedrība. Integrācija. Izglītība : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2023. gada 26. maijs = Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference, May 26th, 2023 / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2023 Vol. 2, p. 290-304.

Līdzīgi