Sveicam kolēģi Intu Mieriņu ar Tālivalža Vilciņa vārdbalvu socioloģijā

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts 2022. gada 18. janvārī piešķīra Tālivalža Vilciņa vārdbalvu socioloģijā Dr.sc.soc. Intai Mieriņai par pētījumu migrācijas socioloģijā un kolektīvās monogrāfijas «The Emigrant Communities of Latvia. National Identity, Transnational Belonging, and Diaspora Politics» izstrādes vadību.

Plašāka informācija par Intu Mieriņu un Tālivalža Vilciņa vārdbalvu socioloģijā

Radio ieraksts: Monopola viešņa pētniece Inta Mieriņa, LR1, Monopols, 2022. gada 1. februāris

Līdzīgi