Īstenots projekts «Atvērtie dzīvesstāsti: Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā II»

Projektu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenojusi Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim

Sadarbībā ar LU LFMI projekta īstenošanās periodā papildināta kultūras mantojuma digitālās platformas garamantas.lv sadaļa «Nacionālās mutvārdu vēstures krājums». Šim nolūkam veikti secīgi darba uzdevumi ierakstu digitalizēšanā, interviju anotēšanā un metadatu precizēšanā digitālajā arhīvā garamantas.lv. Projekta rezultātā veiktā ierakstu digitalizācija nodrošina audioierakstu saglabāšanu un paplašina to pieejamību; savukārt dzīvesstāstu interviju kataloga papildināšana ar metadatiem ļauj intensificēt krājuma izmantošanu un nodrošina tā ilgtspējīgu funkcionēšanu nākotnē.

Projekta īstenošanas laikā:
(1) Digitalizēti, rediģēti, sistematizēti un sakārtoti glabāšanai serverī 40 dzīvesstāstu ieraksti, turpinot līdz šim ar Latviešu fonda (ASV), VKKF atbalstu un sadarbībā ar LFK un LNB kultūras informācijas digitalizācijas programmām veikto krājuma digitalizāciju un atšifrēšanu.
(2) Veikta NMV krājuma esošās digitālās versijas un krājuma kataloga precizēšana un papildināšana ar metadatiem 380 vienībām; trūkstošo datu pārnešana garamantas.lv.
(3) 650 dzīvesstāstu intervijām sagatavoti kopsavilkumi/anotācijas, atspoguļojot galvenās tēmas un notikumus; kopsavilkumi pakāpeniski tiek pievienoti garamantas.lv publiskai pieejai.

Lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju, LU LFMI turpinās sniegt Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijai “Dzīvesstāsts” atbalstu, (1) nodrošinot digitalizētā satura uzglabāšanu un pieejamību, (2) piedāvājot dažādus analītiskos rīkus, jo īpaši dažādu datu vizualizāciju veidošanai.

Līdzīgi