Dzimtas vēstures izpēte kā risinājums piederības krīzei

Veids

Atsauce: Lūse, A. (2022). Dzimtas vēstures izpēte kā risinājums piederības krīzei LU 80. starptautiskā zinātniskā konference: Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā. Tēžu krājums (12. lpp.).