Pandēmijas hronikas: ātrās reaģēšanas mutvārdu vēsture

Kopsavilkums

Raksta temats ir, kā sociālajām zinātnēm atsaukties uz ārkārtas situāciju, vai tā būtu pandēmija, karadarbība, dabas katastrofas. Raksta mērķis ir saistīts ar krīzes pieredzi – kā mutvārdu vēstures pētniecība reaģē uz acīmredzami vēsturiskas nozīmes notikumiem, tiem ikdienas procesiem, kuri, kā sagaidāms, ietekmēs pasaules kārtību un pārveidos cilvēku priekšstatus. Vācot materiālus – cilvēku pieredzes stāstus par pandēmiju, pētnieki līdztekus raisa jautājumus par mūsdienu laika izjūtu (kā to ietekmē ārkārtas stāvokļa radītie pārrāvumi) un kolektīvo atmiņu (kā vēlāk sabiedrībā atcerēsies pandēmiju).

Atsauce: Šūpulis, E. (2022). Pandēmijas hronikas: ātrās reaģēšanas mutvārdu vēsture Kultūra un cilvēksituācija mūsdienu humānisma krīžu kontekstā: LU 80.starptautiskās konferences rakstu un tēžu krājums (157.-163.lpp.).