Privātais un publiskais ģenealoģiskā izpētē Latvijas skolās

Kopsavilkums

Dzimtas vēstures izpēte Latvijā pēdējo pāris dekāžu laikā kļuvusi par aizraušanos un brīvā laika nodarbi ļoti daudziem. Tās klātbūtni nevar nepamanīt arī valsts izstrādātajos izglītības standartos, skolu mācību līdzekļos, muzeju un nevaldības organizāciju rīkotos zinību konkursos. Šajā ziņojumā izsekošu tam, kā skolu jaunieši Latvijā tiek rosināti izdibināt savu dzimtu likteņus, lai labāk iepazītu valsts vēsturi, kā arī lai izprastu paaudžu pēctecību iedzimtības perspektīvā. Pievērsīšos izaicinājumiem, kādi rodas, skolēniem lūkojot izveidot publiskojamus stāstus par savu ciltskoku vai dzimtu.

Atsauce: Lūse, A. (2022). Privātais un publiskais ģenealoģiskā izpētē Latvijas skolās Kultūra un cilvēksituācija mūsdienu humānisma krīžu kontekstā: LU 80.starptautiskās konferences rakstu un tēžu krājums (112.-121.lpp.).