Stāstījumi par bērnībā piedzīvotu migrāciju starp ģimenes un ārpusģimenes aprūpētājiem

Kopsavilkums

Radniecības antropoloģijas perspektīvē valstu īstenoti centieni ar normatīvu aktu un regulējumu starpniecību iepazīstināt bērnus ar savstarpēju rūpju un ģimenisku attiecību modeļiem vērtējami kā samērā nesens un arī negaidīts pavērsiens.

Atsauce: Lūse A., Orinska I. (2020). Stāstījumi par bērnībā piedzīvotu migrāciju starp ģimenes un ārpusģimenes aprūpētājiem. LU 78. starptautiskā zinātniskā konference: Socioloģija: Referātu kopsavilkumi (lpp. 13-14).