Vērtības pārvērtējot: Alana Finkelkrauta darbā «Slimā identitāte»

Kopsavilkums

2013.gadā ar kritisku identitātes diskursu iznāk franču filozofa Alēna Finkelkrauta (Alain Finkielkraut) grāmata Identie` malhereuse («Slimā identitāte»). Nosaukumā ietverta diagnoze kā medicīniska indikācija, ka nevesela pašizpratne ir indikācija nedrošībai un iespējams arī draudiem. Ja līdz šim franču filozofu universālisma idejas ir kalpojušas par iespaidīgu modernās Eiropas garīgo pamatu, tad šodien arvien uzstājīgāk dzirdamas sarunas par eiropeisma krīzi, ko kaut kādā ziņā sasaista ar filozofiskā universālisma neatbilstību mūsdienu sabiedrības situācijai.

Atsauce: Beitnere-Le Galla, D. (2016). Vērtības pārvērtējot: Alana Finkelkrauta darbā «Slimā identitāte» Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: LU Filozofijas un socioloģijas institūta seminārs 2016. gada 5. decembrī: Tēzes (lpp. 60-61). Rīga: LU FSI.