Atceroties genocīdu: romu iznīcināšana nacistu okupācijas laikā Latvijas romu kolektīvajā atmiņā

Kopsavilkums

Otrā pasaules kara laikā nacistu okupācijas gados Latvijā tika iznīcināta puse no Latvijas romu kopienas. Romu genocīda izpēte ir bijusi fragmentāra un piemiņa vāji artikulēta. Raksta mērķi ir noskaidrot, kāda vieta romu iznīcināšanai ir Latvijas kolektīvajā atmiņā, un analizēt, kā notikušais genocīds tiek reprezentēts romu kopienas pārstāvju komunikatīvajā atmiņā dzīvesstāstos.

Veids

Atsauce: Garda-Rozenberga, I., & Zellis K. (2015). Atceroties genocīdu: romu iznīcināšana nacistu okupācijas laikā Latvijas romu kolektīvajā atmiņā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2, 64-95.