Projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» prezentācija

Kaspara Zeļļa prezentācija par projektu «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» Sociālo zinātņu seminārā 2020.gada 19.maijā.

Latvijas Zinātnes padome (LZP) kopā ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) īstenotājiem no 28. aprīļa līdz 2. jūnijam realizē tiešsaistes semināru ciklu, kur interesentiem ir iespēja izzināt, ko LZP finansētajos projektos pēta zinātnieki Latvijā.

Ceturtais šajā ciklā bija Sociālo zinātņu seminārs, kurš notika 2020. gada 19. maijā. Projektu «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» (LZP Nr. 2018 / 1-0458) prezentēja Kaspars Zellis. Prezentāciju iespējams noskatīties šeit (sākot no 1:26:50).