Nordplus

Latvian identity in exile

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcija notika Ziemeļvalstu Informācijas centrā, Rīgā, 2019.gada 25.aprīlī.

Mutvārdu vēsture un migrācija

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcijas notika Talsu Galvenajā bibliotēkā 2019.gada 25.aprīlī. Tēmas: Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures krājums. Intervēšanas pamati. Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944.-45. Latviešu izceļotāji Zviedrijā pēc 1991.g. MV avotos.

Valodas un identitātes saglabāšana trimdas un emigrācijas apstākļos

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcijas notika: 9. aprīlī, 2019, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā; 25. aprīlī, 2019, Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā; 26. aprīlī, 2019, Cīravas bibliotēkā.

Emigration from Latvia to Sweden after 1991: Analysis of Life Stories

Referātā analizēti emigrācijas iemesli un integrācija jaunajā mītnes zemē, balstoties uz cilvēka piederības izjūtu izcelsmes un mītnes valstij. Kā primārie dati izmantoti dzīvesstāstu intervijas no Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures kolekcijas ar …

Photo exhibition «Latvians in Sweden: 1944–1990, Photographer Fricis Forstmanis»

Fricis Forstmanis (1906–2004), better known as the poet and translator of poetry Fricis Dziesma, left Latvia in November 1944 in a refugee boat to go to Sweden. During his life, Forstmanis has been not only a poet, journalist, librarian and bookbinder, but also a talented photographer who has used his camera to document both Latvian exile activities in Sweden and create expressive portraits of his contemporaries. The exhibition shows a small but unique part of Fricis Forstmanis cultural-historical collection.

The changing character of immigration and integration regimes, and the impact on the urban society: The case study of Oslo

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcija «Imigrācijas un integrācijas režīmu mainīgais raksturs un tā ietekme uz urbāno sabiedrību: Oslo piemērs.» Lekciju rīkoja Latvijas Antropologu biedrība, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts un Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts», Rīga, Kalpaka bulv. 4, 2018.gada 3.decembrī.

«The changing character of immigration and integration regimes, and the impact on the urban society: The case study of Oslo»

Lecture by Susanne Søholt

Annual Conference of the CEES «On the Move: Migration and Diasporas» - Part 1

Presentations by Susanne Søholt and Juhan Saharov

Annual Conference of the CEES «On the Move: Migration and Diasporas» - Part 2

Presentation by Lea Kreinin; Discussion

Annual Conference of the CEES «On the Move: Migration and Diasporas» - Part 3

Presentation by Triinu Ojamma