Nordplus

Main findings of the project «From past to present: Migration and Integration through Life-stories' network»

Presented by Maruta Pranka

Intergenerational transmission of ethnic identity – contradictions and acceptance

Metanarratives and individual experiences in Latvian exile lifestories

Migration experience of transnationals: narratives about work-life balance

B.Bela uzstājas simpozijā.

Sense of belonging and preservation of national identity: Latvian emigrants in Sweden after 1991

Pētnieki bieži norāda uz personas identitātes veidošanās mainīgo raksturu, kā arī tās dinamiku cilvēka dzīves laikā. Cilvēks, kurš atstājis savu dzimto valsti un apmeties jaunā mītnes zemē, bieži meklē jaunus piederības objektus, un šī piederības …

Storytelling as a powerful tool for creating sense of belonging

Language and Violence: the Case of the French Group in Soviet Latvia

Simpozija “Postmemory, memory in exile and exiled memory” dalībnieki un organizatori. Stokholma, 2019.gada 14.-15.augusts.

From past to present: Migration and Integration through Life-stories' network

The project is preparing lectures on the topical issue of migration, covering various experiences, including a comparison of former exiles from Latvia and Estonia and the new wave of migration

«Methods of surveying migrants and new migrants»

Lecture by Dr. Sc. Soc. Inta Mieriņa

Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944-45

Tālajā 1944. gadā, kad Latvijā jau otro reizi ienāca Sarkanā armija, daļa Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgi vai piespiedu kārtā atstāja savas mājas un devās bēgļu gaitās. Lielākoties viņi nonāca Vācijas teritorijā, bet neliela daļa vērsa savu skatu …