Vai vēsturiskās paaudžu pieredzes iespējams unificēt - Latvijas un Eiropas valstu pieredze


Date
Feb 15, 2019
Location
Rīga (Latvija)
Kaspars Zellis
Leading researcher

Historian, leading researcher at the Institute of Philosophy and Sociology

Related