«Vai esmu latvietis?»: Etniskās piederības jautājums trimdas latviešu otrās paaudzes dzīvesstāstos


Date
Mar 16, 2018
Location
Rīga (Latvija)
Maruta Pranka
Researcher

sociologist, researcher at the Institute of Philosophy and sociology

Related