Ko iegūstam, pielāgojot kritiski teorētisko pieeju dzīvesstāstiem?


Date
Mar 16, 2018
Location
Rīga (Latvija)
Vieda Skultāne
leading researcher

social anthropologist

Related