Paaudžu atmiņu ceļošana: ieskats mutvārdu vēstures avotos

Abstract

Raksta mērķis ir ielūkoties vecāko dzīvesstāstu autoru liecībās par notikumiem, kas iespaidoja dzīvi 20. gadsimtā, jo viņu atmiņas savukārt veidojušas dzīves izpratni pēcnācējos. Individuālās pieredzes Nacionālās mutvārdu vēstures (NMV) krājumā var uzlūkot par literāri neapstrādātu izejmateriālu tautas vēstures stāstam par laikmetu, kas pārpilns satricinājumiem. Krasas pārmaiņas aizvien mobilizē atcerēšanos, liek katrai nākamai paaudzei uzdot jautājumus, lai savienotu pārrautos dzīves posmus, skaidrotu savas eksistences pamatjautājumus un nākotnes iespējas.

Atsauce: Zirnīte, M. (2019) Paaudžu atmiņu ceļošana: ieskats mutvārdu vēstures avotos. Akadēmiskā dzīve, Nr. 55, 55.-65.

Related