Dzīves vēstures teorētiskās perspektīvas

Abstract

Tēzēs aplūkoti veidi, kādos teorētiskas koncepcijas var paplašināt mūsu izpratni par dzīves vēsturi, kā arī ļaut to labāk novērtēt.

Atsauce: Skultāne V. (2019) Dzīves vēstures teorētiskās perspektīvas. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: LU 76. konference: tēzes un raksti. (lpp. 52-53). Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts.