Nacionālās identitātes apziņa pēc kara dzimušo Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos

Abstract

Raksts veltīts pētījumamam par nacionālās identitātes apzināšanos pēc valsts neatkarības atjaunošanas, izmantojot tematiskās intervijas un biogrāfiskos avotus. Tematiskās intervijās uzzinām viedokli jau kā noformulētu pārdomu procesa rezultātu. Biogrāfiskā pieeja vienlaikus atklāj cēloņus un sekas – to apzināšana prasa ilgāku laiku, bet tie var būt palīdzīgi, ja mērķis ir rosināt pārmaiņas.

Atsauce: Zirnīte, M. (2013) Nacionālās identitātes apziņa pēc kara dzimušo Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos. Akadēmiskā dzīve, Nr. 49, 80-87.