Padomju pieredzes attēlojums Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos


Date
Feb 21, 2020
Location
Rīga (Latvija)
Kaspars Zellis
Leading researcher

Historian, leading researcher at the Institute of Philosophy and Sociology

Related