Meklējot pagātnes ikdienu dzīvesstāstos

Abstract

Neiedziļinoties citās perspektīvās, ko spējīgi dot dzīvesstāsti kā avots, šoreiz raksta uzde- vums būs izprast sākotnēji it kā vienkāršu lietu – kur dzīvesstāstos varam meklēt pagātnes ikdienu, parādot tos neprecendentos sociālās dzīves aspek-tus, kurus vēsture nereti ignorē.

Atsauce: Zellis, K. (2016). Meklējot pagātnes ikdienu dzīvesstāstos. Vērtības: Latvija un Eiropa: kolektīva monogrāfija divos sējumos. Otrais sējums. Vērtību pētījumi – reliģijpētnieciskie un nacionālās mutvārdu vēstures aspekti (lpp. 77-85). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.