Nacionālās identitātes diskursi mūdienu Latvijā: piezīmes par dažādību

Abstract

Raksta centrā ir jautājumi par nacionālās identitātes diskursiem mūsdienu Latvijā un etniskuma jeb tautības lomu tajos. Dažādu tautību klātbūtne Latvijā ilgstoši ir bijusi visai raiba, un tikpat ilgstoši jautājums par varu ir bijis etniski polarizēts. Tikai neatkarīgas Latvijas apstākļos latvieši ir varējuši noteikt darba kārtību paši savā zemē. Arī 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas joprojām sabiedrība Latvijā polarizējas pēc tautības principa, kas rada gan sadzīves konfliktus un apdraudējuma sajūtu, gan politiskas domstarpības. Līdz ar to ir būtisks jautājums, vai un kā ir iespējama vienota sabiedrība, ja pastāv tik raibs etnisks dalījums?

Atsauce: Bela, B. (2013) Nacionālās identitātes diskursi mūdienu Latvijā: piezīmes par dažādību. Akadēmiskā dzīve, Nr. 49, 3-13.