Trimda kā vērtību katalizators

Abstract

Latviešu bēgļu gaitu un trimdas dzīves analīze atsedz nozīmīgas attiecības starp vērtībām un cilvēku rīcību, starp kolektīvajām un individuālajām vērtību sistēmām. Pirmkārt, vērtību priekšstati parādās jau izceļošanas lēmuma pieņemšanā, kur svarīga ir gan bēgļu gaitu vēsturiskā nozīme Latvijā, gan dažādu līmeņu vērtības – dzīvības un fiziskās drošības vērtības kopsaistē ar sociālajām un augstākajām vērtībām, kā sociālā drošība, taisnīgums, neatkarība, latviskā kultūra, brīvība. Otrkārt, tās parādās trimdas dzīvē, kurā pamatvērtības – latviešu valoda, tradīcijas, vēsture, māksla un kultūra, reliģija, neatkarības un brīvības idejas – balstīja trimdas sabiedrības kopāturēšanos. Tēvzemes zaudēšana un dzīve starp divām kultūrām pastiprināja individuālā morālā pienākuma un atbildības izjūtu kopīgo vērtību priekšā.

Atsauce: Bela, B. (2011) Trimda kā vērtību katalizators. Kultūras identitātes dimensijas (lpp. 145-158). Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.