Nordplus

No pagātnes uz tagadni: Migrācija un integrācija dzīvesstāstu sadarbības tīklā

Projektā tiek sagatavotas lekcijas par aktuālo migrācijas tēmu, kas aptver dažādas pieredzes, tajā skaitā, Latvijas un Igaunijas vēsturiskās trimdas un jaunā migrācijas viļņa salīdzinājumā

«Methods of surveying migrants and new migrants»

Intas Mieriņas lekcija «Methods of surveying migrants and new migrants»

Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944-45

Tālajā 1944. gadā, kad Latvijā jau otro reizi ienāca Sarkanā armija, daļa Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgi vai piespiedu kārtā atstāja savas mājas un devās bēgļu gaitās. Lielākoties viņi nonāca Vācijas teritorijā, bet neliela daļa vērsa savu skatu …

Latvian identity in exile

Lekciju cikls NORPDLUS projekta ietvaros. Lekcija notika Ziemeļvalstu Informācijas centrā, Rīgā, 2019.gada 25.aprīlī.

Mutvārdu vēsture un migrācija

Lekcijas notika Talsu Galvenajā bibliotēkā 2019.gada 25.aprīlī. Tēmas: Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures krājums. Intervēšanas pamati. Bēgļu laivas uz Gotlandi 1944.-45. Latviešu izceļotāji Zviedrijā pēc 1991.g. MV avotos. Lekciju cikls tiek realizēts LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) un Nordplus projekta ietvaros.

«Kā atpazīt latvieti pasaulē»

Baibas Belas lekcija «Kā atpazīt latvieti pasaulē»

Valodas un identitātes saglabāšana trimdas un emigrācijas apstākļos

Lekciju cikls LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) un Nordplus projekta ietvaros. Lekcijas notika: 9. aprīlī, 2019, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā; 25. aprīlī, 2019, Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā; 26. aprīlī, 2019, Cīravas bibliotēkā.

Emigration from Latvia to Sweden after 1991: Analysis of Life Stories

Referātā analizēti emigrācijas iemesli un integrācija jaunajā mītnes zemē, balstoties uz cilvēka piederības izjūtu izcelsmes un mītnes valstij. Kā primārie dati izmantoti dzīvesstāstu intervijas no Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures kolekcijas ar …

Fotoizstāde «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās»

Fricis Forstmanis (1906–2004), sabiedrībā labāk pazīstams kā dzejnieks un atdzejotājs Fricis Dziesma, Latviju pameta 1944. gada novembrī, lai bēgļu laivā dotos uz kara neskarto Zviedriju. Forstmanis savā dzīvē bijis ne tikai dzejnieks, žurnālists, bibliotekārs un grāmatu iesējējs, bet arī talantīgs fotogrāfs, kurš ar savu kameru ir dokumentējis gan latviešu trimdas aktivitātes Zviedrijā, gan veidojis izteiksmīgus laikabiedru portretus. Izstādē redzama neliela, bet unikāla daļa no Friča Forstmaņa kultūrvēsturiskās kolekcijas. Izstādes veidošanā piedalījušies latvieši no dažādām valstīm: Māra Strautmane un Petra Iniņberga no Stokholmas, foto negatīvus palīdzēja sagādāt autora meita Līvija un dēls Tālis, kurš dzīvo Kanadā.

Izstāde «Latviešu trimdas paaudzes Zviedrijā Friča Forstmaņa fotogrāfijās»

Ieskats atklāšanas pasākumā ar Māras Zirnītes, Baibas Dambergas, Aijas Priedītes, Māras Strautmanes un Petras Iniņbergas ievadvārdiem