Intervija

Latviešu folklora kā mantošanas tiesību aizsākums

Kristīnes Rotbahas intervija Latvijas Radio

Baltijas bēgļi Gotlandē un zviedru sabiedrībā

Māra Zirnīte un Maija Runcis Latvijas Radio