Elektroniskā Laika grāmata

Kopsavilkums

Elektroniskā Laika grāmata Jūs ved caur XX gadsimtu Latvijas cilvēku dzīvesstāstos. Veidota no vairāk nekā 3000 liecībām, kas raksturo dzīvi laikmetā, kad notika divas revolūcijas, divi pasaules kari un septiņas reizes mainījās valsts vara Latvijā.

Elektroniskā Laika grāmata ieklausās, kā lielās vēstures notikumi atbalsojas mazajā vēsturē – cilvēka dzīves ritējumā, ikdienas notikumos, izjūtās, pārdzīvojumos, ilgās.

Atmiņas nav pagātne – caur dramatiskām, traģiskām, reizēm komiskām un atjautīgām pieredzēm tās uzrunā savu laikmetu. Dzīvesstāsti paplašina apzinātā laika dimensiju. Atmiņas atsauc un blakus nostāda līdzcilvēkus, kas dzīvojuši un noteiktu mērķu vadīti darbojušies iepriekš. Vai viņu mērķi joprojām kaut ko nozīmē tagadējam cilvēkam? Ko tautas portretā iezīmē aizvadītie simts gadi? Meklējiet atbildes mūsu sagatavotajā ceļojumā caur dzīvesstāstiem un laikmetu!

Elektroniskā Laika grāmata ir pirmais sistemātiskais dzīvesstāstu kārtojums, kurā iepazīsiet izvilkumus no Latvijas laukos un pilsētās ierakstītiem atmiņu stāstiem, no latviešu dzīvesstāstiem, kas uzklausīti Amerikā, Kanādā, Anglijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Sibīrijā.

Sagatavota ar Latvijā un ārzemēs dzīvojošo latviešu apvienotiem spēkiem, ar Latviešu fonda ASV un Latvijas Zinātņu Padomes (grants Nr. 05.1922) atbalstu.

Projekta vadītāja Maija Hinkle (ASV); Baiba Bela, Māra Zirnīte (Latvijā).