Veselības un slimību tēmas propagandā nacistu okupētajā Latvijā

Veids

Atsauce: Zellis, K. (2022). Veselības un slimību tēmas propagandā nacistu okupētajā Latvijā LU 80. starptautiskā zinātniskā konference: Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā. Tēžu krājums (17. lpp.).