Pandēmijas hronikas: ātrās reaģēšanas mutvārdu vēsture

Veids

Atsauce: Šūpulis E. (2022). Pandēmijas hronikas: ātrās reaģēšanas mutvārdu vēsture LU 80. starptautiskā zinātniskā konference: Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīvā. Tēžu krājums (20. lpp.).