Sociālās dzīves konteksti folkloras teicējas Līnas Kuģes dzīvesstāstā

Kopsavilkums

Ja dzīvesstāstu aplūko kā saziņas notikumu, tad konteksti atklāj nozīmes, kas norāda teksta iesaisti sociālajā realitātē. Folkloras teicējas Līnas Kuģes dzīvesstāstā atklājas saiknes ar realitāti jeb sociālie un kultūras konteksti, kas savukārt veido kontekstu viņas pienesumam folkloras krājumā. Saikne ar folkloru Līnas Kuģes dzīvesstāstā ir tieša. Kopš Latviešu folkloras krātuves (LFK) ekspedīcijām 1964. un 1968. gadā pierakstītas vairāk nekā 100 Līnas Kuģes dotās melodijas (skat. LFK-1968, 347−467); pierakstītas rotaļas, dejas (LFK-1968, 1257−1279), pasakas (LFK-1968, 4071−4081), sakāmvārdi, parunas, mīklas (LFK-1968, 1433−1496). Dzīvesstāsts Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā (NMV-748) ir 9 stundu garš, tas ierakstīts vairākos seansos. Atmiņas rosinājusi un ieskaņojusi stāstītājas mazmeita Dace Kalmane kopā ar draudzeni Dzirkstīti Ramu. Atmiņās gan tieši, gan netieši izteikta stāstītājas vērtību sistēma, no kā izriet kritiskā attieksme pret notikumiem un cilvēkiem, arī pašai pret sevi. Atmiņas stāstītas, stāstītājai esot 86 gadu vecumā, 1996. gadā Aucē.

Atsauce: Zirnīte, M. (2022). Sociālās dzīves konteksti folkloras teicējas Līnas Kuģes dzīvesstāstā Kultūra un cilvēksituācija mūsdienu humānisma krīžu kontekstā: LU 80.starptautiskās konferences rakstu un tēžu krājums (122.-134.lpp.).