«Nu, kā tad tā, tādu rūpnīcu aizvēra!»: mutvārdu vēsture un rūpniecības strādnieku atmiņas

Kopsavilkums

Līdz ar neatkarības atjaunošanu daudzi Latvijas rūpniecības uzņēmumi un veselas nozares, kas iepriekš bija spēlējušas nozīmīgu lomu reģiona ekonomiskajā un sociālajā telpā, samazināja darbības apjomus vai izzuda pavisam, atstājot liecības par savu pastāvēšanu gan fiziski tveramos artefaktos, kā arī daudzu cilvēku likteņos un personīgajos stāstos. Pēdējos gados padomju perioda industriālā mantojuma izpētei Latvijā pētnieki pievēršas aizvien vairāk, tai skaitā, fiksējot arī aculiecinieku liecības par dažādu rūpniecības nozaru vēsturi.

Atsauce: Elksne, G. (2022). «Nu, kā tad tā, tādu rūpnīcu aizvēra!»: mutvārdu vēsture un rūpniecības strādnieku atmiņas Kultūra un cilvēksituācija mūsdienu humānisma krīžu kontekstā: LU 80.starptautiskās konferences rakstu un tēžu krājums (147.-156.lpp.).