Pieredzes ģeogrāfijas pārnese starp paaudzēm

Kopsavilkums

Referātā, izmantojot vides mutvārdu vēstures pieeju, analizēta vienas ģimenes pieredzes ģeogrāfijas pārnese starp paaudzēm.

Atsauce: Garda-Rozenberga I. (2020). Pieredzes ģeogrāfijas pārnese starp paaudzēm. LU 78. starptautiskā zinātniskā konference: Socioloģija: Referātu kopsavilkumi (lpp. 9).