Padomju pieredzes attēlojums Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos

Kopsavilkums

Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos, kuru liels dzīves posms ir noritējis padomju Latvijā, vajadzētu reflektēt par šo vēstures nogriezni daudz vairāk un detalizētāk, nekā to varam novērot.

Atsauce: Zellis K. (2020). Padomju pieredzes attēlojums Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos. LU 78. starptautiskā zinātniskā konference: Socioloģija: Referātu kopsavilkumi (lpp. 11-12).