Paaudzes kā biogrāfijas, vēstures un sociālās atmiņas izpētes faktors

Kopsavilkums

Referāta pamatā ir jautājums, kā un kāpēc ir vērts lietot paaudžu jēdzienu un kādu skatu leņķi tas paver, analizējot sabiedriskos procesus?

Atsauce: Šūpulis E. (2020). Paaudzes kā biogrāfijas, vēstures un sociālās atmiņas izpētes faktors. LU 78. starptautiskā zinātniskā konference: Socioloģija: Referātu kopsavilkumi (lpp. 8).