Vērtību pārvērtēšana pārceļotāju dzīvesstāstos

Kopsavilkums

Dzīvesstāsti, attiecināti pret indivīdu un vērtībām, ļauj analizēt tādas sabiedrībā aktuālas tēmas kā individualitāte un personība pretstatā unifikācijai, sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem, aizspriedumiem. Atmiņu stāstos nereti izpaužas individuālo vērtību pretrunas ar sabiedrībā valdošajiem uzskatiem un to ietekme uz sabiedriskām saitēm un attiecībām. Vērtību pārvērtēšana, maiņa vai noturība ir nozīmīgs motīvs pārceļotāju dzīvesstāstos.

Atsauce: Zirnīte M. (2019). Vērtību pārvērtēšana pārceļotāju dzīvesstāstos. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija: LU 76. konference: tēzes un raksti. (lpp. 65-66). Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts