Pieredzes mantojums: mežsaimnieka Ernesta Brieža atmiņas

Kopsavilkums

Rakstā aplūkots mežsarga Ernesta Brieža (dzim. 1905) dzīvesstāsts. Intervija ieskaņota stāstītāja 90. dzīves gadā un ietver atmiņas no bērnības, atmiņas par tēvu – arī mežsargu, no kura stāstītājs ietekmējies profesijas izvēlē, 40 darba gadiem mežā, kā arī atziņas un pašvērtējumu. Dzīvesstāsts atklāj emocionālu tēlojumu, estētisko un ētisko vērtību nozīmi ar meža darbu saistītajā stāstītāja dzīvē, profesionālās pieredzes ietekmi uz personības izpausmēm. Kontekstam minēti piemēri no dažiem citiem meža darbinieku atmiņu ierakstiem, kas pieejami Nacionālās mutvārdu vēstures cilvēkarhīvā. Pieredze meža kopšanā un sargāšanā paver dziļāku skatījumu uz cilvēka un dabas attiecību niansēm.

Veids

Atsauce: Elksne, G. (2019) Pieredzes mantojums: mežsaimnieka Ernesta Brieža atmiņas. Akadēmiskā dzīve, Nr. 55, 46.-54.

Līdzīgi