Sabiedrība caur dzīvesstāstu pētnieku lupu

Kopsavilkums

Dzīvesstāsti var mainīt sabiedrībā pieņemtos priekšstatus, aizspriedumus un domāšanas stereotipus. Būdami spilgts humānisma apliecinājums, dzīvesstāsts iesaista līdzpārdzīvojumā. Un tas ir lielākais stimuls uz iekšēju pašattīrīšanos, gatavību pārvērtēt iepriekšējos uzskatus un tos mainīt. Rakstā aplūkots, kā 2016. gadā pabeigtajā mutvārdu vēstures pētījumā par etniskām atšķirībām dzīvesstāstos esam apstrīdējuši virkni populāru stereotipu. Piemēram, no latviešu perspektīvas nereti dzirdēts, ka čigāni dzīvo nepārtrauktā tagadnē un nepiemin pagātnes traumas, ka čigāni izvairās no darba, ir zaglīgi un tamlīdzīgi.

Atsauce: Zirnīte, M. Skultāne, V. (2018). Sabiedrība caur dzīvesstāstu pētnieku lupu. Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija (lpp. 83-89). Rīga: LU FSI.