Lauku īpašums atmiņās un dzīvesstāstos Daugavpils novadā

Kopsavilkums

Krājuma pamatā 2016. un 2017. gada vasarā Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pētnieku un studentu kopīgās mutvārdu vēstures un folkloras ekspedīcijās Daugavpils novadā ieraudzītais, sajustais, izpētītais. Krājumā Daugavpils novada savdabība atklāta 23 publikācijās. Autoru mērķis ir stiprināt sabiedrībā izpratni par šīs teritorijas kultūrvēsturisko un mūsdienu nozīmi, iepazīstinot ar daudzveidīgu dabas un kultūras vidi, kas abpus Daugavai cauri laikiem vienojusi dažādu etnosu, konfesiju un sociālo slāņu pārstāvjus. Krājuma autoru vidū ir LU FSI dzīvesstāstu un folkloras pētnieces Kristīnes Rotbahas pētījums, kā avotu izmantojot Daugavpils novada iedzīvotāju dzīvesstāstus, atmiņas par lauku īpašuma iegūšanu, t.sk. mantošanu, apsamniekošanu un zaudēšanu.

Atsauce: Rotbaha, K. (2018) Lauku īpašums atmiņās un dzīvesstāstos Daugavpils novadā. Daugavpils novads. Vietas vērtība: monogrāfisks rakstu krājums (120.-135. lpp). Rīga: Zinātne

Līdzīgi