Läti tänapäeva ühiskonna etnilist identiteeti ja kuuluvustunnet käsitlev eluloouurimus

Kopsavilkums

Grāmatas «Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā» (2017) recenzija

Veids

Atsauce: Šūpulis E. (2018) Läti tänapäeva ühiskonna etnilist identiteeti ja kuuluvustunnet käsitlev eluloouurimus [Etniskā identitāte un piederība biogrāfiskajos pētījumos Latvijā]. Mäetagused, 71, 229-230.

Edmunds Šūpulis
pētnieks

sociologs, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks.

Līdzīgi