Sociālā antropoloģija Latvijā

Kopsavilkums

Nacionālās enciklopēdijas šķirklis par sociālās antropoloģijas kā zinātnes nozares attīstību Latvijā.

Atsauce: Lūse A. (2018) Sociālā antropoloģija Latvijā. Nacionālā enciklopēdija.

Agita Lūse
pētniece

antropoloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece

Līdzīgi