Nacionālās identitātes nostiprināšanās un izmaiņu process: valodas lietojums un kolektīvā atmiņa

Kopsavilkums

Raksta uzdevums ir palūkoties, kā identitātes izpaužas sarunas kontekstos, vēstījuma procesā un kā vēsture un atmiņa tiek izspēlēta, saskaņojoties ar tām vai citām identitātēm kā biogrāfiskām konstrukcijām, kas balstās uz valodu un komunikāciju. Raksta mērķis ir vērst uzmanību uz nacionālās identitātes mainīgo iedabu un izprast, kādi ir tās veidošanās nosacījumi, kad ļaudis lieto valodas un sociālās atmiņas resursus.

Veids

Atsauce: Šūpulis, E. (2013) Nacionālās identitātes nostiprināšanās un izmaiņu process: valodas lietojums un kolektīvā atmiņa. Akadēmiskā dzīve, Nr. 49, 51-56.