Lietikšķie biogrāfiskie pētījumi - Nirnbergā

Kopsavilkums

Atskats uz dalību Eiropas Sociologu asociācijas (ESA) pētnieciskā tīklojuma «Eiropas sabiedrības biogrāfiskajā perspektīvā» (Biographical Perspectives on European Societies) rīkoto konferenci «Lietišķie biogrāfiskie pētījumi».

Veids

Atsauce: Pranka, M. (2011) Lietikšķie biogrāfiskie pētījumi - Nirnbergā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis, 65. sējums, Nr. 1/ 2, 94-95.