Mutvārdu vēstures avoti: izlase. Dzīvesstāsti — vēsturē, kultūrā, sabiedrībā

Kopsavilkums

Izlase veidota, lai iepazīstinātu pētniekus ar Nacionālās mutvārdu vēstures avotiem, kas pēc satura un formas ir tik dažādi. Avoti ir jebkuram pētniekam nozīmīgs analīzes priekšmets. Ja lasītājs pieņem un var sekot runātās valodas īpatnībâm un pierakstam, viņš piedzīvo līdzdalības mirkli savu līdzcilvēku dzīvēs, gan ikdienišķos, gan ārkārtējos notikumos. Sociālo un humanitāro zinātņu avotiem piemīt spēja pastāvēt par sevi un uzrunāt ne tikai zinātniekus, bet arī iesaistīt atziņas tapšanā ikvienu, kurš grib piedalīties, iedziļināties un meklēt.

Saturs

I. Dzīvesstāsti Latvijā

Ievads,
Māra Zirnīte 5

Zenta Gudiņa, NMV 1733,
sag. Dagmāra Beitnere 9

Marija Lūse, NMV 1572,
sag. Ieva Garda 16

Alma Dreimane, NMV 374,
sag. Baiba Bela-Krūmiņa 25

Pēteris Ančupāns, NMV 556,
sag. Māra Zirnīte 59

Valerija Stiuriņa, NMV 539,
sag. Anna Stafecka 61

Ausma Arāja, NMV 1055,
sag. Māra Zirnīte 66

Austra Lāce, NMV 1099,
sag. Māra Zirnīte 79

Jānis Neilands, NMV 234,
sag. Māra Zirnīte 90

Ēvalds Siliņš, NMV 991,
sag. Dace Bormane 100

Valērija Sieceniece, NMV 74,
sag. Māra Zirnīte, Ieva Garda 103

II. Dzīvesstāsti ASV

ALA mutvārdu vēstures vākšanas projekts – «Dzīvesstāsti trimdā»,
Maija Hinkle 121

Māra Lipace, NMV 786,
sag. Maija Hinkle 126

Irēne Celtniece, NMV 820,
sag. Maija Hinkle 131

Kļaviņu Juris, NMV 787,
sag. Maija Hinkle 143

Oskars Hercs, NMV 855,
sag. Maija Hinkle 158

Elizars Rabinovičs, NMV 803,
sag. Maija Hinkle 165

Kārlis Ķuzulis, NMV 815,
sag. Maija Hinkle 172

Baiba Dumpe, NMV 863,
sag. Biruta Abula 205