Lībieši mutvārdu vēstures avotos

Kopsavilkums

Lībieši Latvijas kultūrā ir viens no tiem jautājumiem, par kuru nevar izņemt no plaukta grāmatu un izlasīt izsmeļošu informāciju. Visiem, kas, dažādu interešu vadīti, gribējuši iedziļināties lībiešu etniskā, sociālā un kultūras vēsturē, nācies meklēt pirmavotos – pašos kultūras nesējos, viņu dzīvesvietās un izkaisīto arhīvu liecībās. Kamēr zināšanas nav sakārtotas sistēmā, daži lībiešu kultūras un vēstures jautājumi izcelti, daži nav aplūkoti nemaz. Joprojām lībiešu valodas un etniskās īpašības pamatīgāk izpētītas Somijā un Igaunijā.

Veids

Zirnīte, M. (2000) Lībieši mutvārdu vēstures avotos. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 3/4. (54), 84-95.