Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV

1990.gadu sākumā ASV dzīvojošie latvieši bija tikpat saviļņoti par valsts atgūto neatkarību kā Latvijas iedzīvotāji. Viņi ticēja, ka var palīdzēt Latvijas demokratizācijas procesā, daloties savā trimdas laikā ASV iegūtajā profesionālajā pieredzē. ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda (Alumni Engagement Innovation Fund) atbalstītais projekts «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV» izgaismos ASV latviešu diasporas ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības un zinātnes veicināšanā, tostarp atbalstot studiju apmaiņas programmas, piedāvājot stipendijas, sadarbojoties un daloties ar pieredzi, kā arī sniedzot ieguldījumu metodiskajās inovācijās.

  • Projekta vadītāja – Latvijas Universitātes vadošā pētniece, Latvijas mutvārdu vēstures asociācijas «Dzīvesstāsts» biedre Inta Mieriņa.
  • Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada jūnijs – decembris.

ASV diasporas ieguldījums projekta ietvaros tiks pētīts un popularizēts, izmantojot Nacionālās mutvārdu vēstures arhīva (NMV) avotus, kas cita starpā atspoguļo ASV dzīvojošo latviešu personīgo izaugsmi un sniegto atbalstu Latvijas sabiedrībai. Mutvārdu vēstures pētniecības attīstība pati par sevi ir spilgts piemērs tam, kā Amerikas latvieši ir veicinājuši demokratizācijas procesu, stiprinot padomju varas laikā politizētās humanitārās un sociālās zinātnes. NMV avoti piedāvā unikālu liecību par individuālajām saitēm, kas turpina veidot tiltu starp Latviju un ASV, un tie tiks izmantoti astoņu digitālu audiovizuālu prezentāciju sagatavošanā. Katra prezentācija būs veltīta kādai konkrētai Amerikas diasporas aktivitātei: atbalsts Latvijas mediķu izglītošanā; iniciatīva Latvijas Okupācijas muzeja veidošanā; muzeja un pētniecības centra «Latvieši – pasaulē» izglītojošais darbs; ģimenes vasaras nometnes 3×3, kas no ASV ienāca Latvijā.

Tāpat projekta ietvaros tiks organizēti divi interaktīvi semināri un astoņas lekcijas Latvijas reģionos, kas sniegs iespēju iedziļināties Amerikas latviešu un ASV valsts programmu lomā demokratizācijas procesu veicināšanā Latvijā un iepazīstinās ar bijušajiem Fulbraita programmas stipendiātiem un viņu ieguldījumus zinātnes attīstībā Latvijā. Projekta noslēgumā tiks organizēta preses konference, kurā tiks apkopotas semināros un lekcijās gūtās atziņas.

Projekta izpildītāju vidū ir pieci Fulbraita stipendijas saņēmēji:

  • Dr. Inta Mieriņa (Latvijas Universitāte),
  • Dr. Māra Lazda (Bronksas Universitāte, ASV),
  • Dr. Toms Rostoks (Latvijas Nacionālās Aizsardzības akadēmija),
  • Dr. Ieva Zaķe (Millersvilas Universitāte, ASV),
  • Dr. Ieva Puzo (Rīgas Stradiņa Universitāte).

Viņi pārstāv dažādas zinātņu nozares (vēsturi, starptautiskās attiecības, migrācijas pētniecību, izglītību, socioloģiju un antropoloģiju), tādējādi piedāvājot daudzpusīgu skatījumu uz ASV ieguldījumu Latvijas attīstībā. Projekta partneru vidū ir:

Projekta ietvaros izveidotās saites starp akadēmiskajiem un neakadēmiskajiem, Latvijas un ASV partneriem radīs pamatu turpmākai sadarbībai.

Video cikls

1. Viens stāsts – daudz ieguvēju

Dr. Kristapa Keggi (Jeilas Medicīnas skola, ortopēdiskais ķirurgs) ceļš no Otrā pasaules kara bēgļa līdz Jeilas profesoram, kurš izveidoja prakses un stipendiju programmas Latvijas studentiem ASV.

2. Izglītība ārzemēs un mutvārdu vēstures pētījumi Latvijā

Dr. Ilzes Akerbergas doktora disertācija folkloristikā (aizstāvēta Indiānas štata Blūmingtonas universitātē) un personīgo pieredzes stāstu apmaiņa, kas pavēra jaunu perspektīvi Latvijas sociālajās zinātnēs.

3. Maijas Hinkles radošās iniciatīvas

Dr. Maijas Hinkles (PhD biofizikā, Ņujorkas Universitāte) dzīve un darbs: no bēgļu gaitām līdz muzeja un pētniecības centra «Latviešu pasaulē» dibināšanai.

4. Mecenāte Aina Galēja-Dravniece

Dr. med. Ainas Galējas-Dravnieces (1925-2013) dzīve un mecenātisms: stipendijas Latvijas studentu mācībām ASV.

5. Amerikas Balss – informatīvais tilts no ASV

Raidstacijas “Amerikas Balss” (Voice of America) latviešu valodas raidījumu tapšana un nozīme padomju Latvijā; latviešu redakcijas ilggadējo darbinieku Irēnes Karules un Kārļa Ķuzuļa atmiņas.

6. Latvijas Okupācijas muzejs ceļā uz demokrātiju

LOM ir veidots, kad Latvija atgriezās uz demokrātiskās attīstības ceļa pēc valsts neatkarības atjaunošanas. Tas tapis pēc Viskonsinas universitātes profesora Paula Lazda ierosmes ar lielu trimdas latviešu sabiedrības atbalstu. Plaši izvērstā programma un ASV latviešu sabiedrības ieguldījums iekļauj muzeju Austrumeiropas valstu vēstures kopbildē.

7. Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs

Muzejs un pētniecības centrs “Latvieši pasaulē” ir izaudzis ciešā Amerikas latviešu sadarbībā ar mutvārdu vēstures pētniekiem Latvijas Universitātē un Norvēģu emigrācijas muzeju, liekot lietā mītnes zemē iegūto izglītību un demokrātijas pieredzi. 15 gadu laikā ir radīts apjomīgākais artefaktu krājums par latviešu emigrāciju 200 gados, kas aizpilda ilgstoši noklusēto tautas vēstures lappusi un atdod katram izceļotājam un viņa pēctecim vietu senču dzimtenē Latvijā.

8. Fulbraita stipendiāti Latvijā: Inese Voika

Pārvaldības un pretkorupcijas eksperte, politiķe Inese Voika stāsta par saņemto Fulbraita stipendiju, savu pieredzi ASV un tās atstāto iespaidu uz profesionālo darbību Latvijā.

9. Fulbraita stipendiāti Latvijā: Klāvs Sedlenieks

Sociālantropologs, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Klāvs Sedlenieks stāsta par saņemto Fulbraita stipendiju, savu pieredzi ASV un tās atstāto iespaidu uz profesionālo darbību Latvijā.

10. Fulbraita stipendiāti Latvijā: Gunta Roziņa

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Gunta Roziņa stāsta par saņemto Fulbraita stipendiju, savu pieredzi ASV un tās atstāto iespaidu uz profesionālo darbību Latvijā.

11. Fulbraita stipendiāti Latvijā: Ivars Šteinbergs

Dzejnieks, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Ivars Šteinbergs stāsta par saņemto Fulbraita stipendiju, savu pieredzi ASV un tās atstāto iespaidu uz profesionālo darbību Latvijā.

Lekciju un semināru ieraksti

1. Paneļdiskusija «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV: atskats uz pieredzi un nākotnes iespējas»

Diskusijā Latvijā pazīstami sociālo un humanitāro zinātņu pārstāvji – Jānis Ikstens, Agrita Kiopa, Ēriks Jēkabsons, Sandra Beatrice Sebre, Astrīda Skrinda, Liene Ločmele, Iveta Ķešāne, Kārlis Vērdiņš, Baiba Bela un Ieva Puzo – dalījās ar saviem pieredzes stāstiem un iespaidiem, mācoties vai stažējoties ASV zinātniskajās institūcijās, kā arī iepazīstināja klausītājus ar šo studiju atstāto nospiedumu uz savu pasaules redzējumu un profesionālo karjeru, kā arī savas jomas attīstību Latvijā kopumā. .

2. Baltijas studiju veicināšanas apvienības (AABS) loma sociālo zinātņu izaugsmē Latvijā

PhD Ievas Zaķes (Milersvilas Universitāte Pensilvānijā, ASV) lekcija par Baltijas studiju veicināšanas apvienības (AABS) vēsturi, īpaši izceļot tās lomu jaunas sociālo zinātnieku paaudzes veidošanā Latvijā. Prezentācija iepazīstina ar 1) apvienības izcelsmi un mērķiem; 2) izmaiņām, kas skāra apvienību no 90-to gadu sākuma; 3) apvienības konferencēm un Baltijas Studiju Žurnālu; 4) apvienības grantiem un stipendijām.

3. Pieeja pasniegšanas un zinātniskam darbam ASV: iespējas un izaicinājumi prakses un zināšanu pārnesei

Dr.sc.soc. Inta Mieriņa (Latvijas Universitāte) stāsta par gūtajām atziņām, stažējoties Jeila universitātē ar Jura Padega stipendijas atbalstu, Vašingtonas universitātē kā Fulbraita stipendiātei un Ilinoisas Universitātē Čikāgā ar Mudītes I. Zīlītes Saltups stipendijas atbalstu.

4. Informatīvā semināra «Mācību un stipendiju iespējas ASV: kultūras un izglītības tiltus veidojot» 1. daļa

Moderē Inta Mieriņa (Latvijas Universitāte)
Prezentācijas:
2’30 Iris Willey (U.S. Embassy): Fulbright scholarships for students (ENG)
16’20 Lelde Kiopa (EducationUSA): Opportunities to study at U.S. universities and institutions (LV)
33’30 Ilze Bembere (Baltic-American Freedom Foundation): BAFF scholarships for students (LV)

5. Informatīvā semināra «Mācību un stipendiju iespējas ASV: kultūras un izglītības tiltus veidojot» 2. daļa

Moderē Inta Mieriņa (Latvijas Universitāte)
Prezentācijas:
00’35 Ilze Bembere (Baltic-American Freedom Foundation): BAFF scholarships for researchers, NGOs (LV)
18’55 Iris Willey (U.S. Embassy): Fulbright scholarships for researchers (ENG)
30’47 Bradley Woodworth (Yale University, University of New Haven): Scholarships at Yale (ENG)
35’15 Liisi Esse (Stanford University Libraries): Archives and opportunities at Stanford University (ENG)
48’20 Daunis Auers (University of Latvia): AABS scholarships and grants for postgraduate students and established scholars (ENG)

6. Zināšanu pārnese mutvārdu vēstures un dzīvesstāstu izpētes laukā

Dr.sc.soc. Baiba Bela (Latvijas Universitāte) iepazīstina ar ASV latviešu diasporas ieguldījumu mutvārdu vēstures kā virziena attīstībā Latvijā, izceļot Amerikas Latviešu Apvienības atbalstu dzīvesstāstu dokumentēšanas ekspedīcijām Latvijā, latviešu izcelsmes pētnieku dalīšanos ar zināšanām par mutvārdu vēstures teoriju un praksi, kā arī stāsta par savu pieredzi Indianas Universitātē Blūmingtonā 2009. gadā.

7. Latvijas militārpersonu pieredze ASV: militāro zināšanu un kultūras pārneses iespējas un ierobežojumi

PhD Toms Rostoks (Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija) aplūko ASV-Latvijas militāro sadarbību, fokusējoties uz Latvijas militārpersonu pieredzi, studējot un stažējoties ASV militārās izglītības iestādēs.

8. Latvijas Okupācijas muzeja dibināšana un izveide

PhD Māra Lazda (Bronksas Kopienas koledža, Ņujorkas Pilsētas universitāte, ASV) stāsta par Latvijas Okupācijas muzeja (LOM) sākotni un izveidi, balstoties intervijās ar ASV trimdas profesoriem Pauli Lazdu, Gundegu Micheli un Valteru Nollendorfu, kā arī ar vadošiem Latvijas darbiniekiem.