Iznākusi grāmata «Nakts jau nav tikai gulēšanai. Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts» (Gaita Grūtupa literārā apdarē)

Pagājušā gada nogalē iznācis literatūrkritiķes, bibliogrāfes un skolotājas Valentīnes Lasmanes (1916–2018) dzīvesstāsts Gaita Grūtupa literārajā apdarē. Grāmata ir būtiska Latvijas un trimdas vēstures izpratnei, jo Valentīne to izstāsta kā vecmāmiņa saviem mazbērniem, ļaujot pavērties dzīvai vēstures bildei.

Valentīne Lasmane piedzima Ukrainā, mūžībā devās 102 gadu vecumā Stokholmā. Augusi Latvijā starp divām kultūrām, no jaunības aizrautīgi meklēja iespēju kalpot lieliem mērķiem. Viņa mācījās pārvarēt bailes, kas atkāpās īstu briesmu priekšā. Otrā pasaules kara laikā iesaistījās Latvijas Centrālās padomes vadītā pretošanās kustībā, kļuva par Ventspils grupas bēgļu laivu sakarnieci. Dienu pirms kureliešu aresta neveiksmīgi mēģināja viņus pierunāt evakuēties. Izdevās pārvest pāri jūrai ebreju, kurš bija slēpies Kurzemes mežos. Nokļūstot trimdā, Valentīne izmantoja ikvienu iespēju atgādināt par Latvijā okupāciju, piedalījās «Gaismas akcijas» rīkošanā politiski represētās vīra māsas Lidijas Lasmanes-Doroņinas atbrīvošanai. Šie un citi notikumi ieraksta Valentīnes dzīvesstāstu Latvijas vēstures atmiņā.

Ciešā saite ar Latviju nepārtrūka arī tad, kad pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, viņa mūža beigās nolēma palikt Zviedrijā, kur auga mazbērni. Tomēr viņas uzmanības loks bija daudz plašāks. Valentīne sakopojusi bēgļu atmiņas «Pāri jūrai: 1944./45.g.», sarakstījusi latviešu valodas mācību grāmatu cittautiešiem un turpināja mācīt latviešu valodu gandrīz līdz 100 gadu vecumam. Viņai rūpēja Baltijas tautu kultūra, un dzīvesstāsta izskaņā izskan cerība, ka latviešiem vēl izdosies savu identitāti izdzīvot, jo svarīgi, ko katra maza tauta var dot cilvēces kultūrai.

Ar šo grāmatu Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» un apgāds «Mansards» aizsāk mutvārdu vēstures sēriju «Bezbailīgie» – par Latvijas valsts vienaudžiem, kuri riskēja ar dzīvību, lai Otrā pasaules kara beigās glābtu cilvēkus no atkārtotas padomju okupācijas. Grāmata sagatavota LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros un izdota ar VKKF, PBLA KF, Latviešu Fonda un citu sabiedrisko organizāciju un privātpersonu atbalstu.

Latvijas Radio 1 reportāža

Grāmata nopērkama Rīgā lielākajās grāmatnīcās vai pasūtot to (arī no ārzemēm) apgāda Mansards interneta portālā: https://www.apgadsmansards.lv/lv/book/617/nakts-jau-nav-tikai-guleshanai/

Līdzīgi