Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» aicina biedrus uz kopsapulci

Kopsapulce tiek sasaukta š.g. 15. martā pl.18.00. Tajā atskatīsimies uz pagājušo gadu un pārrunāsim turpmāk darāmos darbus un plānus. Asociācijas biedriem tiks izsūtīta Zoom saite, bet, ja to neesat saņēmuši līdz 14. marta vakaram, rakstiet uz mutvarduvesture@gmail.com. Tāpat rakstiet, ja neesat asociācijas biedrs, bet vēlaties par tādu kļūt – informēsim, kā mums pievienoties un darboties kopā ar mums! Uz tikšanos!

Līdzīgi