Tiek uzsākts projekts «Dzīvesstāstu saglabāšanas nodrošinājums un aprite»

Nacionālās mutvārdu vēstures krājums ar vairāk nekā 4800 dzīvesstāstu intervijām ir viens no apjomīgākiem skaņu ierakstu arhīviem Eiropā un Latvijā vienīgais šāda veida biogrāfisko atmiņu apkopojums. Tas ir veidots ar sabiedrisko intervētāju līdzdalību, un ir valsts atjaunošanas liecinieks. Trīsdesmit gadi, kuros nepārtraukti papildināts krājums, vairo tā nozīmi un liek nodrošināt tā saglabāšanu. Lai to nodrošinātu, kā arī atvieglotu pieeju un paplašinātu lietotāju loku, pakāpeniski veikta ierakstu digitālā pārskaņošana un intervijām pievienoti metadati un anotācijas, kas pieejamas NMV krājuma katalogā LU LFMI vietnē www.garamantas.lv.

Projekta laikā paredzēts pamatā pabeigt visu vairāk par 30 gadiem glabāto audio un video kasešu pārveidošanu digitālā formātā, kā arī anotāciju pievienošana avotiem, kas atvieglos to izmantošanu pētījumos. Projekta rezultātā tiks nodrošināta arhīva ilgtspēja un plašāka publiska pieejamība digitālajā vidē. Savukārt pieejams precīzs mutvārdu vēstures krājuma katalogs ar informāciju par katru dzīvesstāsta ierakstu un tā autoru (ievērojot autoru noteiktos ierobežojumus un GDPR noteikto) sekmēs krājuma pilnvērtīgu izmantošanu kā pētnieciskiem, tā sabiedriskiem un personīgiem (piemēram, dzimtas vēstures izzināšana) mērķiem.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir sekmēt krājuma pieejamību un nodrošināt tā ilgtspēju, vairot izpratni par dzīvesstāstu specifiku un nozīmi vēstures, kultūras, sociālo procesu skatījumā. Vecākie intervētie cilvēki dzimuši 19.- 20. gs. mijā, bet jaunākie – uz 20-21. gs. sliekšņa, tādējādi NMV krājums paver ieskatu kultūras identitātē, ko apliecina latviešu sarunvalodas bagātība (dialektu un etniskās iezīmes) plašā laika posmā.

Projektu realizē Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» sadarbībā ar LU Literatūras, Folkloras un mākslas institūtu; finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Līdzīgi