Iespēja pieteikties uz vieslekcijām!

Vieslekcijas tiek organizētas ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda atbalstītā projekta «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV» ietvaros.

Logo

Lekciju ciklā, ko organizē Latvijas mutvārdu vēstures asociācija «Dzīvesstāsts», Latvijā zināmi sociālie un humanitārie zinātnieki, kas šobrīd savu profesionālo darbību veic Latvijā vai ASV, aizraujošos atmiņu stāstos iepzīstinās klausītājus ar to, kā daudzu gadu gaitā veidojusies sadarbība starp ASV un Latviju kultūras, izglītības un zinātnes jomā. Šo sadarbību ilustrē jaunas paaudzes mūsdienīgi domājošu sociālo zinātnieku sagatavošana un pat Latvijā jaunu pētniecības jomu kā mutvārdu vēsture iedibināšana, atbalsts Okupācijas muzeja izveidei un militārpersonu izglītošanai, izmantojot ASV pieredzi, kā arī sniegtās iespējas ar dažādu stipendiju palīdzību veidot kontaktus, apgūt jaunas pedagoģiskās pieejas un pilnvērtīgi iekļauties starptautiskā akadēmiskā vidē. Lekciju cikls veltīts ASV un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadei. Pasākumā ar ASV vēstniecības pārstāvju piedalīšanos dalībiekiem būs iespēja arī uzdot jautājumus un uzzināt vairāk par dažādām iespējām pilnveidot savas zināšanas, mācoties un stažējoties ASV. Vairāk par projektu iespējams izlasīt šeit.

Viena vieslekcija sastāv no diviem priekšlasījumiem (katrs 30 min), kā arī 30 minūšu diskusijas/ jautājumu daļas. Detalizēts piedāvāto lekciju apraksts pieejams šeit. Ja Jūs interesē iespēja uzņemt mūsu vieslektorus Jūsu iestādē (nepieciešams nodrošināt tikai telpas un stabilu interneta pieslēgumu), lūdzu, rakstiet projekta vadītājai Intai Mieriņai uz inta.mierina@lu.lv un pastāstiet, kura no piedāvātājām vieslekcijām vai kuri atsevišķi runātāji (iespējams arī citāds grupējums) Jūs visvairāk interesētu, kā arī iespējamos norises datumus (š.g. oktobris, novembris vai decembris). Paldies un uz drīzu tikšanos!

Līdzīgi