Latvijas mutvārdu vēstures pētnieču publikācijas žurnālā «Wrocławski Rocznik Historii Mówionej»

Jaunākajā poļu žurnāla «Wrocławski Rocznik Historii Mówionej» numurā publicēti divu Latvijas mutvārdu vēstures pētnieču raksti: The Memories of Displaced Children: Flight Experience in the Life Stories of Exiled Latvians (Maija Krumina) un Dialogue Between generations: a Case Study (Māra Zirnīte). Raksti sagatavoti LZP projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros. Raksti lasāmi šeit.

Līdzīgi